‘Spoor jij wel?’ vroeg hij met een bedrukte frons op zijn gezicht?
‘Oh ja! En of!!’ glimlachte ik terug.

Er zijn periodes in mijn leven dat ik op meerdere sporen tegelijk leef. Hoewel dat in beeldspraak een erg verdeeld beeld oplevert, voelt het heel rijk. Als het al iets verdeelt, dan zijn het mijn zorgen of emoties of stresserende gedachten. Alsof die dan gedragen worden door heel mijn zijn en daardoor een pak minder zwaar aanvoelen en veel minder impact hebben.

Andere periodes leef ik op één spoor. Alsof je met de wielen van je fiets in zo’n tramspoor zit. Dat kan een heel fijn spoor zijn, waar ik niet uit wil, een soort van flow. Of een heel nieuw en verrassend, of beangstigend spoor en dan geef ik een ruk aan mijn stuur en dan land ik hoe dan ook op het asfalt. Met een beetje moed en zelfvertrouwen had ik dat dan wellicht kunnen voorkomen. Dan zou ik stukjes van mijn zijn verdelen over de andere sporen zodat ik rustig en subtiel dat ene spoor verder kan verkennen, of verlaten, zonder ongecontroleerd uit evenwicht te raken. (Om vooruit te komen moet ik uit evenwicht raken -zo leer je als mens immers lopen- anders blijf ik stil staan of val ik stil; dit is voor mij ‘gecontroleerd’ onevenwicht.)

Sommige (heel nuttige) sporen zijn behoorlijk ondiep geworden door jaren van verval en onbruik. Amper zichtbaar/voelbaar zijn ze nog. Toch weet ik dat ze er zijn, hoe vaag ook, en meer en meer voel ik dat het net die sporen zijn die ik nodig heb om mezelf verder te ont-wikkelen.

Voor mij werkt dit beeld wel goed. Als ik terugkijk op mijn eigen ontsporing enkele jaren geleden, dan zie ik nu dat ik niet op zoek moest gaan naar dat ene juiste spoor, maar naar de unieke combi van sporen die past bij mijn manier van zijn, als stevige basis voor het ontplooien van mijn volle potentieel.

Spoor je mee?
Frouke