Vanochtend verschenen de resultaten van een onderzoek aan de KULeuven ism vacature.com om te kijken hoe dat nu precies zit met verveling op het werk bij de Vlaming. De resultaten zijn niet overweldigend verrassend. De reacties evenmin. Nog steeds is er veel ongeloof bij de grote groep mensen voor wie dit (gelukkig maar) een ver-van-hun-bed fenomeen is. Voor kranten en nieuwssites is het weer een uitstekende gelegenheid om met pakkende koppen op de proppen te komen.

“Na de burn-out, nu de bore-out.”

Toen ik mijn boek schreef in 2015 had ik gehoopt dat we niet net als bij de burn-out 10 jaar zouden moeten wachten voor de term enigszins erkenning zou krijgen of het fenomeen en masse herkend zou worden. Helaas… Ergens op social media zag ik iemand (voor wie het duidelijk ver-van-zijn-bed was) de opmerking maken wat er zo nog allemaal gelabeld moet worden. Zucht. Ja. Het is jammer genoeg nog steeds nodig om een bepaalde toestand een naam te geven, te wachten op wetenschappelijke cijfers en dit te combineren met massa’s geduld en doorzettingsvermogen om een beetje begrip te krijgen van de massa.

“De bore-out is de tegenhanger van de burn-out.”

Dat kopt natuurlijk lekker, maar is het ook echt waar? Zou het kunnen dat bore-out en burn-out verschillende puzzelstukken van eenzelfde probleem zijn?

Persoonlijk vind ik die labels handig om te weten waarover je spreekt. Om een gemeenschappelijke taal te hebben, tijdelijk iets af te bakenen, een houvast te hebben. Niet meer dan dat. Ik grijp ze liever niet aan om te (be)stempelen, wel om inzicht te krijgen. Niet om twee kampen te krijgen, wel om een geschikte oplossing te zoeken.

In onderstaand filmpje maak ik duidelijk hoe ik ze als puzzelstukken van hetzelfde probleem zie. En hoe belangrijk het is dat onderscheid te maken. Meer dan eens kreeg ik cliënten in de praktijk die foutief de diagnose van een pure burn-out kregen, terwijl het eigenlijk om een bore-out ging of om de combinatie van beide.

 

 

Uit het filmpje wordt ook duidelijk wat er gebeurt als je met de diagnose ‘burn-out’ zit terwijl je eigenlijk een kwalitatieve bore-out hebt en dus rust voorgeschreven krijgt. Inderdaad. Zo iemand stevent regelrecht op een typische bore-out af! Het is dus belangrijk om inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen waardoor iemand ‘burned out’ is geraakt om zo gepaste herstelmaatregels te selecteren. De KernTalenten methode is voor mij nog steeds de best onderbouwde en meest genuanceerde tool om hier een gericht antwoord op te krijgen.

Meer lezen? Mijn boek ‘Vechten tegen verveling’ (Houtekiet) bevat naast mijn persoonlijke verhaal ook een meer analytisch gedeelte ivm de symptomen, de oorzaken, en de verschillende fasen van een bore-out. Bestellen kan hier.

Meer leren? Op donderdag 16 november geef ik een Masterclass voor professionals waarin dit alles verder uitgediept wordt. Inschrijven kan hier.

Frouke